Навигатсия сомонаСаҳифаи асоси
     Феҳристи сомона
     Доир ба сохтори      Обуҳавошиносӣ

     Меҳмонон

Flag Counter

     Пурсишнома

От куда вы узнали о нашем сайте ?
Телевидение
Радио
Газеты/журналы
Буклеты/флаера
Интернет

     Тақвим

Третье Национальное Сообщение РКИК ООН

Мақсади лоиҳа

Мақсади асосии лоиҳа мусоидат намудани Ҷумҳурии Тоҷикистон дар  тайёр ва пешниҳод намудани Ахбороти сеюми Миллии оид ба тағйирёбии иқлими Конференсияи ҷонибҳои Конвенсияи меъёрии СММ оид ба тағйирёбии иқлим, ки Тоҷикистон ҳамчун аъзои конвенсия дар Замима I. худро ӯҳдадор мешуморад(Статияи нобрашуда 4 ва 12 Конвенсия).

Лоиҳа ҳиссаи худро дар қувваи глобалӣ борои беҳтар фаҳмидани сарчашмаҳои партовҳои газҳои парникӣ, иқтидори таъсиррасонии тағйирёби иқлим ва муайян намудани чораҳои самаранокии ҷавобҳо барои ба даст овардани мақсадҳои ниҳои Конвенсияи меъёрии СММ оид ба тағйирёбии иқлим мебошад.

Инчунин «устувор намудани консетратсияи газҳои парникӣ дар сатҳи атмосфера, ки танҳо дар пешгирӣ намудани хатари (таъсир) даҳолати антропогенӣ дар системаи иқлимӣ» ба назар гирифта шудааст.

Қисмҳои асосии лоиҳа инҳо мебошад: 

(i)                             баҳисобгирии партовҳо ва сарҷашмаҳои газҳои парникӣ аз манбаъҳои соли 2005 ва давраи солҳои 2004-2009; 

(ii)                           баҳогӯзории таъсири тағйирёбии иқлим ба сарватҳои табиӣ, иқтисоди милли ва саломатии аҳолӣ ва кор карда баромадани чораҳои мутобиқшавӣ;

(iii)                        таҳлили кам намудани партовҳои газҳои парникӣ,

(iv)                         тайёр ва пешниҳод намудани Ахбороти сеюми Миллии Тоҷикистон ба Конвенсияи меъёрии СММ оид ба тағйирёбии иқлим.

Илова бар ин, барои баланд бардоштани хабардоркунӣ ва маслиҳат ва ё фаъолият намудан бо шохсони шавқманд яке аз роҳҳои иҷрошавии лоиҳа ба шумор меравад.Омода намудани Ахбороти сеюми Милли ҳамчунин мустаъкам намудани хабардоркуниро оид ба масъалаҳои тағйирёбии иқлим дар Тоҷикистон ва якҷоя гузоштани руштисиёсати миллӣ ба шумор меравад.

Ҳудудҳои иҳота намудани лоиҳа:        Тоҷикистон

Мӯҳлати давомнокии лоиҳа:                2011 – 2014

Мавқеи лоиҳа:                                        воқеъӣ

Иҷрокунандаи шарики лоиҳа:              Лоиҳаи мазкур бо Методи Иҷрокунандаи Милли (МИМ), ки Муасиссаи давлатии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тадқиқотҳо гузаронида ба сифати агентии иҷрокунандаи лоиҳа баромад менамояд.

Бинобар инМуасиссаи давлатии обуҳвошиносӣ ва Маркази омӯзиши тағйирёбии иқлим барои ҳамоҳангсозӣ умуми ва идоранамоӣ лоиҳа махсусан барои гузоштани мақсадҳо масъул намудааст.

Ҳамоҳангсозӣ лоиҳа: Маҳмад Сафаров, ДиректорМуасиссаи давлатии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳамоҳангсозӣ лоиҳа аз ҷониби БРСММ: Сухроб Хошмуҳамедов,Ҳамоҳангсозӣ лоиҳа аз ҷониби Барномаи Рушти СММ

Сарпарасти лоиҳа: Фонди Глобалии Экологӣ, Барномаи Рушти Созмони Миллали Мутаҳид

Натиҷаҳои мунтазири лоиҳа:Лоиҳа ҳиссаи назарраси худро дар ноилшави мақсадҳои Конвесияи меъёрии Созмони Миллали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим ва амалишавии чораҳо дар самти устувории экологӣ дар Тоҷикистон мегузорад.

Инчунин лоиҳа механизми интиқоли маълумотҳро мустаҳкам намуда ва ҳамкориҳоро бо ҷонибҳои шавқкманди ҳукумат ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ, ташкилотҳои ҷаъмияти ҷонок менамояд.Натиҷаи лоиҳа ин далели тасдиқкунандаи хавфи иқлимӣ дар секторҳои аввалияи. (сарватҳои табиӣ, иқтисоди милли ва саломатии аҳолӣ) Тоҷикистон мебошад.

Ҳамин тавр манъбаи эътимоднок, дар навбати худ сифати таҳлилҳоро дар Ахбороти сеюми Милли асоснок намуда ва имкоинят медиҳад, ки барои якҷоя намудани чорабиниҳои мутобиқшавӣ ва чораҳо оид ба паст намудани хориҷшавии газҳои парникӣ дар рушт ва нақшаҳои барномаҳои милли фаъолият намоянд.

Аз тарафи дигар бошад ин манъбаҳои эътимоднок барои тайёр намуднаи дигар лоиҳаҳо ва барномаҳо оид ба тағйирёбии иқлим ва рушти устуворӣ онистифода мешаванд.

 

Список сотрудников проекта

 

Ном

Е-mail

Вазифа

Музаффар Шодмонов

muzaffar.shodmonov@undp.org

Роҳбари лоиҳа

Абдулхамид Каюмов

abdulkhamid.kayumov@undp.org

Муовини роҳбар

Гульджахон Исмоилова

guljahon.ismoilova@undp.org

Ёрдамчӣ оид ба масъалаҳои маъмурӣ ва молияи лоиҳа

Суроғаи координатии лоиҳа:

Муасиссаи давлатии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

кучаи. Шевченко 47, Душанбе, Тоҷикистон 
индекс: 734025
тел: (+992 372) 21-51-91 
факс: (+992 372) 21-55-22 / 27-61-81
e-mail: office@meteo.tj

web: www.meteo.tj

 

Сарсухан

Дар соли 1998 Тоҷикистон Конвенсияи Меъёрии Созмони Миллали Муттаҳид оиди тағйирёбии иқлимро тасдиқ намуда, худро ҳамчун Тарафи Конвенсия, ба замимаи I шомил набуда, дар қатори ҷонибдорони конвенсия як қатор ӯҳдадорҳои ба зимадоштаи худро ба анҷом расонида истодааст. Инчунин моҳи апрели соли 2009 Протоколи Киоторо тасдиқ намуд.

Худро ҳамчун ҷониби Конвенсияи Меъёрии Созмони Миллали Муттаҳид оиди тағйирёбии  иқлимро ба Замимаи I ворид намуда Тоҷикистон дар ин муддат ду Ахбороти Милли ва Нақшаи Миллии фаъолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба коҳиш додани оқибатҳои тағйирёбии иқлим (НМФ соли 2003); Ахбороти якуми Милли (АЯМва Фаза 2) соли 2002, инчунин Ахбороти дуюми Милли (АДМ) – дар соли 2008 ба Котиботи Конвенсияи меъёрии СММ пешниҳод намуд.

Натиҷаҳои Ахбороти дуюми Милли Тоҷикистон ҳиссаи калони худро дар коркарди дигар лоиҳаҳо гузоштааст. Ҳаминтавр  баҳисобгирии дуюми миллии газҳои парникӣ барои омода намудани идеяи лоиҳа оид ба ғайримарказкунонии шабакаҳои НОБ- и хурд ва истифодабарии газҳои табиӣ дар партовгоҳҳои шаҳри Душанбева зебосозӣ ва мулоҳизаи лоиҳаҳо барои лоиҳаи минтақавӣ оид ба Идоракунии хавфи офатҳои табиӣ амалӣ намуда истодаанд.

         Дар ҷараёни омода намудани Барномаи пилотӣ оид ба мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим (БПМТИ), натиҷаи Ахбороти дуюми Милли оид ба нозуки ва мутобиқшавӣ махсусан дар мавриди коркарди Пешниҳодҳои грантӣ ва Стратегияи пилотӣ оид ба мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим дар Тоҷикистонсаҳми назарраси худро гузоштааст.

Лоиҳаи мазкур мусоидати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар тайёр намудани Ахбороти сеюми Милли ва пешниҳод намудани онро ба Конвенсияи Меъёрии СММ оид ба тағйирёбии иқлим ва ӯҳдадориҳои худро ки дар мақола 12 КМСММТИ дарҷ гаштааст иҷро менамояд.

Лоиҳа инчунин рушт ва мукаммалсозии иқтидорҳои миллиро оиди ба амалишавии ӯҳдадориҳо, доир ба кӯтоҳмуддаии Конвенсия: беҳтар намудани огоҳнамои ва донишҳои сохторҳои ҳамкори ҳукмати дар масъалаи тағйирёбии иқлим, кам намудани эмиссия газҳои парникӣ.

Ҳаминтавр васеъ намудани имкониятҳои сохторҳои ҳукуматиро оид ба: масъалаи интегратсияи тағйирёбии иқлим дар рушти рӯзномаҳои милли: ҷалб намудани захираҳои иловагӣ барои лоиҳаҳои тағйирёбии иқлим ва паст намудани эмиссияи газҳои парникӣ ҷалб намуданд.

 

 

* * * * * * * * * * * * *

Захираҳои лоиҳа:

1. Шарҳи ҳуҷҷатҳои лоиҳа

2. Пресс релиз

3. Ахбор

4. Руйхати экспертхо

5. Хисоботҳо

6. Публикации по проекту РКИК ООН

7. Организационные работы

8. О нас пишут

9. Новости пректа

10. Фотогалерея    Пешгуҳои обу ҳаво
    Хабарҳои охирин

   Табиати Тоҷикистон

   Пурсишнома Порчаи    наворҳо оиди маркази    метеорологии тоҷик
   Пурсишнома Порчаи    наворҳо оиди маркази    метеорологии тоҷик